Thursday, November 10, 2005

Oldies But Goodies 13


The Sensei = Urban, Circa mid 70s. This pic was taken at Williams Street Dojo.